Skip to content
Professionelt VVS til private og erhverv
Man - Fre: 07:00 - 16:00 (12:30)         Ring til os på: +45 97 12 21 99

VORES HISTORIE

Det er ikke uden grund at vi har eksisteret siden 1917

VI STARTEDE I 1917

Historie

Siden star­ten af 1917 har H.J. Chri­sten­sen A/S udvik­let sig betrag­te­ligt med man­ge – sto­re som små arbejds­op­ga­ver og er idag en moder­ne virk­som­hed med ca. 55 ansat­te…

0

Års eks­per­ti­se
DYGTIGE MEDARBEJDERE
NYTÆNKNING OG INNOVATION
ERFARING OG EKSPERTISE
PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKERE
KVALITET OG SIKRING
GODE FORHOLD FOR ALLE

VI STRÆBER EFTER

Målsætning

For­u­den vore sto­re arbejds­om­rå­der, for­bli­ver ser­vi­ce­rin­gen af vore pri­vat­kun­der en del af fir­ma­ets vare­mær­ke. Vi løser opga­ver inden­for

  • Offent­lig byg­ge­ri
  • Erhvervs- og bolig byg­ge­ri
  • Vi vej­le­der ger­ne med pro­jek­te­ring og udar­bej­del­se af teg­nin­ger.