Skip to content
Professionelt VVS til private og erhverv
Man - Fre: 07:00 - 16:00 (12:30)         Ring til os på: +45 97 12 21 99

VENTILATION

Kontakt os gerne, vi har et bredt kendskab…

LAD OS HJÆLPE OG RÅDGIVE DIG MED VENTILATION

Hjælp og levering af ventilation

Et godt og sundt inde­kli­ma kan opnås ved ven­ti­la­tion, og i nog­le til­fæl­de også en nød­ven­dig­hed i for­hold til maski­nelt udstyr. Det er der­for vig­tigt at have et ven­ti­la­tions­sy­stem der er skræd­der­sy­et til jeres behov.

Man­ge års erfa­ring med leve­ring og mon­te­ring af sto­re som små ven­ti­la­tions­an­læg, har givet os en god viden og erfa­ring i, hvor­dan ven­ti­la­tions­an­læg pro­jek­te­res, plan­læg­ges og udfø­res.

 Ta' H.J.C. A/S VENTILATION med på råd og rekvi­rer vores refe­ren­ce­li­ste eller kon­takt os på tele­fon 97 12 21 99 eller e‑mail.