Skip to content
Professionelt VVS til private og erhverv
Man - Fre: 07:00 - 16:00 (12:30)         Ring til os på: +45 97 12 21 99
H.J. CHRISTENSEN A/S

VVS

LØSNINGER

TIL

PRIVATE & ERHVERV

Vi laver alt indenfor følgende områder

VVS SERVICE

Dyg­ti­ge og erfar­ne montø­rer med arbejds­om­rå­der over hele lan­det

VENTILATION

Vi laver og hjæl­per med alt inden­for ven­ti­la­tion

SPRINKLER

Sørg for at hol­de din virk­som­hed sik­ker imod brand

FJERNVARME

Vi hjæl­per til instal­la­tion af fjern­var­me hos erhverv og pri­vat

MANGE ÅRS ERFARING MED

Ventilationsanlæg

Man­ge års erfa­ring med leve­ring og mon­te­ring af sto­re som små ven­ti­la­tions­an­læg, har givet os en god viden og erfa­ring i, hvor­dan ven­ti­la­tions­an­læg pro­jek­te­res, plan­læg­ges og udfø­res.

VORES REFERENCER

VVS, Sprink­ler & Ven­ti­la­tion H.J. Chri­sten­sen VVS A/S, udfø­rer i øje­blik­ket VVS,…
SE CASE
VVS og Ven­ti­la­tion i 72 ejer­lej­lig­he­der H.J. Chri­sten­sen VVS A/S,…
SE CASE

H.J. Christensen A/S VVS

Fjernvarme

H.J. Chri­sten­sen A/S VVS har man­ge års erfa­ring med fjern­var­me, både min­dre instal­la­tio­ner hos pri­va­te, og lige­le­des de helt sto­re opga­ver på for­sy­nings­net­tet for for­sy­nings­sel­ska­ber­ne.